Hur är det att bo i olika stödboendeformer? – de boende berättar

Hur är det att bo i de olika formerna av stödboenden som socialförvaltningens boendeenhet erbjuder? Här berättar de boende själva om hur de trivs, vad de skulle vilja ändra på och om/hur de kan vara med och påverka.

Ungdomar ordnade Mini-MBU för ensamkommande

Några ungdomar från projektet MBU (Människan bakom uniformen) arrangerade i tisdags ett "Mini-MBU" för ensamkommande flyktingbarn i Helsingborg.

– Vi funderade på vad vi kunde göra för att hjälpa, nu när världen ser ut som den gör. Vi var på läger för MBU-ambassadörer i Borås och fick den här idén under en workshop. När vi kom hem utvecklade vi idén och genomförde den, berättar Elmedin Ajetovic, en av MBU-ambassadörerna.

Idén var helt enkelt att komprimera MBU-konceptet – där ungdomar en gång i veckan under tio veckor träffar bland annat räddningstjänst, polis och ambulanssjukvårdare för att lära sig om deras arbete – till en kväll på Brandorama. De 21 ensamkommande ungdomarna fick en föreläsning om brandkunskap, prata med en polis och ställa frågor, lära sig hjärt-/lungräddning och lära sig att släcka bränder med handbrandsläckare.

– Det här är ju saker som flyktingbarnen oftast inte har med sig från sina hemländer och det gjorde mycket nytta för dem att få lära sig hur det fungerar.

Ungdomarna delades in i tre grupper och tre tolkar hjälpte till i dialogen.

– Vi ambassadörer föreläste också och det var ovant att göra det via tolk, men det gick galant.

Nu ska arrangörerna utvärdera evenemanget och se vad de kan göra bättre till nästa gång.

– Vi fick många positiva kommentarer efteråt: ”Tack så jättemycket för att ni gjorde det här!” Det är den finaste kommentaren du kan få, ett tack! Vi vill absolut göra om det. Det var det bästa vi kunde göra i det här läget och jag är stolt över ambassadörernas insats, avslutar Elmedin Ajetovic.

Du kan följa MBU Helsingborg via Facebook.

Om MBU

MBU vänder sig till ungdomar 15-20 år och är ett samarbete mellan kommun, räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård. Du får ansöka till MBU, som kör en grupp per termin i tio veckor, en kväll i veckan. Syftet är att förebygga en negativ inställning mellan ungdomar och myndigheter. MBU startade i Göteborg och finns i flera kommuner runt om i landet.

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 23 november

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 23 november

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen måndagen den 23 november, klockan 14:00 på Bryggan.

Aktuella punkter:

 • Vi går igenom det nya ”utvecklingsträdet” (se bild) med alla våra grupper och tar ett helhetsgrepp kring:
  • Vem sitter var? Vilka grupper behöver vi rekrytera till?
  • Vad händer i de olika grupperna just nu?
  • Vilka frågor är aktuella i tillgänglighetsgruppen och hur kan vi hantera dessa i andra former om gruppen pausar?

Utvecklingstradet_november_2015

Kallelse till Klarspråksgrupp 24 november

Det drar ihop sig till möte med klarspråksgruppen igen. Den här gången testar vi att byta dag och tid. Vi träffas tisdag 24 november, klockan 11:00-12:00 i datorsalen på Bredgatan 19. Alla är välkomna, det krävs ingen föranmälan och du binder inte upp dig till något!

Det är två punkter på agendan (om ingen har fler förslag):

 • Helsingborgs stad ska gemensamt se över sina mallar för beslut, så att de är klarspråkade och har enhetligt tilltal, struktur och utseende – oavsett förvaltning och ärende. Därför tar vi åter upp tråden om hur vi vill att ett beslut ska se ut.
 • Blir det tid över fortsätter vi att titta på öppnasoc.se.

Väl mötta!

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 9 november

På mötet den 9 november berättade Ivan Kuzhicov om Vorta Droms eftermiddagsskola och det IOP-avtal som de är på väg att skriva med socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen, vi fick en rapport från Kvalitetsmässan i Göteborg av Ia Jonsson, Ivan Kuzhicov, Niclas Wenkel och David Bergström och Johanna Callegari presenterade ett förslag på hur IT-gruppen kan komma att arbeta.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Minnesanteckningar Inflytanderåd 9 november

Socialförvaltningen alarmerar om situationen för ensamkommande flyktingbarn

Socialförvaltningen har sammankallat sin krisledning för att hantera situationen för ensamkommande flyktingbarn. I eftermiddag hålls en pressträff om att Helsingborgs stad ber migrationsverket om en ”timeout”.

Med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Helsingborg för närvarande har socialdirektör Dinah Åbinger och socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP) valt att vidta en rad akuta åtgärder:

 • Dinah Åbinger har skrivit en promemoria till migrationsverket och länsstyrelsen för att meddela att vi inte längre kan hantera situationen rättssäkert för de barn som kommer eller garantera en god och trygg arbetsmiljö för vår personal.
  .
 • Under onsdagseftermiddagen håller Dinah Åbinger och socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman en pressträff om läget. Se pressmeddelandet i sin helhet nedan.
  .
 • Läget har sedan tidigare lett till att Dinah Åbinger har gjort en Lex Sarah-anmälan, då det funnits en påtaglig risk för missförhållanden som kunnat leda till att barn far illa. Utredningen är nu klar och ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du kan läsa den här (pdf).
  .
 • Socialförvaltningen har sammankallat sin krisorganisation för att hantera läget. En krisledningsstab träffas under torsdagen, under ledning av Kalle Pettersson, administrativ chef. Krisledningsstabens uppgift är att bistå med fokuserat stöd för bland annat kommunikation, administration och service till verksamheten. De som ingår i krisledningsstaben har fått en kallelse och kommer att tilldelas sina respektive roller och uppgifter under torsdagen.

Pressmeddelande

Helsingborgs stad ber om timeout när det gäller ensamkommande flyktingbarn.

Helsingborgs stads socialförvaltning meddelar nu migrationsverket och länsstyrelsen att staden ber om en timeout när det gäller mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen har dessutom Lex Sarah-anmält sitt mottagande av ensamkommande barn. Detta eftersom det finns påtagliga risker för allvarliga missförhållanden och att barn kan fara illa.

– Vi tar givetvis vår del av ansvaret och planerar vidare för ett långsiktigt ökat mottagande, men just nu kan socialförvaltningen vare sig garantera att vi följer lagen, eller säkerheten för vår personal och då är det vår skyldighet att signalera detta till migrationsverket och länsstyrelsen, säger Ann-Christine Borgman (MP), ordförande i socialnämnden och fortsätter:

– Vi är medvetna om att situationen är ansträngd på flera håll i landet, men vi måste utgå från vår situation och vad som är möjligt att göra här i Helsingborg.

Helsingborgs stad kommer enligt prognosen ta emot cirka 300 ensamkommande barn i år – att jämföra med 70 ensamkommande förra året. Stadens verksamhet – baserat på stadens avtal med migrationsverket – är planerad för 55 platser och totalt 100 barn under 2015.

Helsingborgs stad har idag fem HVB-hem för ensamkommande ungdomar. Förvaltningen har fått dispens från socialstyrelsen att även placera yngre barn i HVB-hem. Utöver detta söker socialförvaltningen fler familjehem för att erbjuda en fast punkt med vuxenstöd för de yngre barnen. Vid årsskiftet beräknar vi att ha sju stycken HVB-hem för ensamkommande.

– Vår akuta svårighet är att hinna rekrytera personal till boendena och familjehem till barn så unga som 11 år, förklarar Dinah Åbinger, socialdirektör och tillägger att staden de senaste veckorna tagit emot 25 barn per vecka.

Trots läget har Helsingborgs stad tagit emot ytterligare barn i ett tillfälliga boende – inte minst för att hjälpa övriga skånska kommuner i ett akut läge.

– Vi planerar nu långsiktigt för ett fortsatt stort antal flyktingar till Sverige, Skåne och Helsingborg. Detta genom breda nätverk med övriga myndigheter – utanför staden och ett brett samarbete – inom staden, men även med alla Helsingborgare som kan tänka sig att göra en insats, förklarar Ann-Christine Borgman.

"Brukare blir utvecklare" från Kvalitetsmässan

Här kan du se våra brukarutvecklare Ia Jonsson, Ivan Kuzhicov och Niclas Wenkel berätta om vad vi gör i utvecklingsgrupperna, tillsammans med socialdirektören Dinah Åbinger i Helsingborgs stads monter på Kvalitetsmässan i Göteborg:
Your browser does not support iframes.