Sammanfattning av vårens utvecklingsarbete med brukardelaktighet

Det händer mycket i socialförvaltningens övergripande utvecklingsarbete med brukardelaktighet. Här kommer en sammanfattning av vårens aktiviteter.

Brukarmedverkan vid rekrytering

Brukarmedverkan vid rekrytering används nu i flera olika verksamheter. Vi har också presenterat projektet på nämnddagen, inför stadens ledande politiker. Om rekrytering.

Digitalt utanförskap

Digitalt utanförskap är ett projekt som ständigt växer, där brukare lär personer som riskerar att hamna i digitalt utanförskap att använda datorer och smarta telefoner. Våra instruktörer finns på stadsbiblioteket två dagar i veckan, det finns ett väl fungerande samarbete med Mötesplats etableringen för nyanlända och sedan tidigare finns instruktörer på Café Ria, på olika boenden, på G8 (samlingslokal för boenden i olika stödboendeformer) och i Vorta Droms lokaler på Adolfsberg. Projektet presenterades på konferensen ”En framtid vi skapar tillsammans” på Campus.

Nu pågår ett arbete för att eventuellt kunna erbjuda praktik i projektet som insats, för personer som står långt från arbetsmarknaden. Om digitalt utanförskap.

Stöd till föräldrar med placerade barn

En arbetsgrupp med egen erfarenhet har under våren varit med och utformat ett stöd till föräldrar med placerade barn. Nu skrivs ett förslag, för beslut i socialnämnden i höst. Om stöd till föräldrar.

Områdesarbete på Adolfsberg

Föreningen Vorta Drom har kommit igång med sitt områdesarbete på Adolfsberg. I sin nya lokal jobbar de i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen bland annat med eftermiddagsskola, stöd till personer som är långtidsarbetslösa och hälsoprojekt. Om Adolfsberg.

Bostad först och tillitsdelegationen

Den 9 april bjöd tillitsdelegationen upp representanter för Bostad först till Forum Tillit i Stockholm, för att berätta om Bostad först, då det sättet att arbeta visar tydligt på hur vi kan jobba med tjänstelogik. De tog även upp vikten av tillitsbaserad styrning för att samma tankesätt ska gå genom hela ledet. Du kan se inslaget här:

Bostad först och brukardriven verksamhetsutveckling har varit med vid stort sett varenda av Tillitsdelegationens slutpresentationer som ett gott exempel. Delegationens slutbetänkande samt forskarantologi släpps 14 juni och att vårt arbete uppmärksammas av delegationen visar på att vi är på rätt väg i våra tankar om samskapande. Vi kommer även vara med vid Tillitsdelegationens evenemang under Almedalsveckan. Om Bostad först.

Brukarmedverkan på Hbg Mashup

Under Hbg Mashup uppmärksammades socialförvaltningens arbete med brukardelaktighet vid flera tillfällen. Redan i det inledande passet om Helsingborg som årets kvalitetskommun 3 maj var vår brukarutvecklare Ia Jonsson uppe på stora scenen och pratade om sin erfarenhet. Den 4 maj fick Bengt Nilsson berätta om sin bakgrund och vägen till att vara med och utveckla sociala tjänster under ett Quick Talk på stora scenen. Du kan läsa Bengts egen berättelse om dagarna här.

Invånarreporter

Bengt testar just nu en ny roll som brukar-/invånarreporter här på öppnasoc.se. Tanken är att han ska göra kommunikationen om våra utvecklingsprojekt och verksamheterna i stort mer levande och med mer brukarperspektiv och även ställa kritiska frågor, där detta är befogat.

Brister i samverkan

Årets rapport om Brister i samverkan är klar. Bland annat kan vi se ett stort behov av att använda Samordnad individuell plan (Sip) mer och att förtydliga de olika parternas ansvarsområden för varandra. Du kan läsa rapporten här (pdf).

Erfarenhetsbaserat mentorskap

Två brukarmentorer har under hösten och våren träffat en grupp socialsekreterare för att dela med sig av sina erfarenheter av kontakt med socialförvaltningen. En ny grupp är planerad till hösten. Om mentorskap.

Filmvisning av I, Daniel Blake

Den 23 augusti kommer vi att arrangera en visning av filmen ”I, Daniel Blake” på Röda kvarn. Filmen handlar om en man som blir arbetslös efter en hjärtinfarkt och hamnar i kläm mellan olika myndigheter, ifrågasätter byråkratin och drabbas av det digitala utanförskapet. Kan våra brukare känna igen sig i filmen? Efter filmen blir det panelsamtal och vi kommer att bjuda in våra politiker i arbetsmarknads- och socialnämnden, samt tjänstemän i våra förvaltningar. Inbjudan till filmvisningen.

Skåneveckan för psykisk hälsa

Torsdagen den 11 oktober arrangerar vi tillsammans med bland andra elevhälsan en halvdag på Nicolaiskolan i samband med Skåneveckan för psykisk hälsa. Temat är förebyggande och tidiga insatser för unga med psykisk ohälsa.

Klarspråk

Klarspråksgruppen består av personer med egen erfarenhet av sociala tjänster som granskar våra texter som riktas till allmänhet eller enskilda invånare. Har du en text du vill testa på gruppen kan du skicka den till david.bergstrom@helsingborg.se. Om klarspråksgruppen.

Utbildningsdag i tjänstedesign

Den 30 maj höll vi en utbildningsdag i tjänstedesign på socialförvaltningen, tillsammans med innovation och idéutveckling på SLF. Temat var ”möte på socialförvaltningen”. Våra brukare var med både som deltagare och som intervju- och testpersoner.

Din hälsa Helsingborg

Den 17 maj var det Våryra på Gröningen där stadens förvaltningar och brukarorganisationer fick prova på olika hälso- och träningsaktiviteter tillsammans. Det var en del av projektet Din hälsa Helsingborg.

Pimp my soc

Föreningen Maskrosbarn har tillsammans med ungdomar och socialsekreterare ”pimpat” ännu ett besöksrum på Bredgatan (besöksrum 4 på våning 3).

Nationellt utvecklingsarbete

Under våren har socialförvaltningen även jobbat intensivt med att påverka det sociala arbetet på det nationella planet.

Digitaliseringskonferens

Den nationella digitaliseringskonferens som förvaltningen arrangerade tillsammans med stadens övriga mjuka förvaltningar, FoU Helsingborg samt Socialhögskolan vid Lunds universitet blev välbesökt. Det var andra året i rad som konferensen arrangerades och de 240 platserna bokades på bara ett par veckor med besökare från hela Sverige och med representanter från såväl kommun, landsting, stat, akademi som näringsliv.

I samband med konferensen hölls också ett första möte för det nationella digitaliseringsnätverk som startats på initiativ av Helsingborg, där vi också är drivande i nätverkets arbetsgrupp.

SKL-nätverk för design av hälso- och välfärdstjänster

Ytterligare ett nätverk där representanter för förvaltningen sitter med, och den här gången i ett arbetsutskott, är det nystartade SKL-nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster. Syftet med nätverket är att verka för användardrivna tjänster inom området, bland annat genom att arrangera två konferenser per år där bra exempel lyfts upp. Vid vårens konferens var förvaltningen på plats och presenterade arbetet med digitalt utanförskap.

Forskningsfrukostar

De forskningsfrukostar vi arrangerar en gång i månaden tillsammans med FoU Helsingborg har visat sig populära och vi har i stort sett dragit fullt hus vid samtliga vårens frukostar på Mindpark.

En framtid vi skapar tillsammans

Ytterligare en konferens som arrangerades under våren med socialförvaltningen som medarrangör var konferensen ”En framtid vi skapar tillsammans” där SoPact och Lunds universitet tillsammans med oss bjöd in invånare, forskare, offentliganställda och entreprenörer för att i form av interaktiva workshops identifiera samverkans- och samskapandemöjligheter där Helsingborgs stad snabbare ska kunna närma sig den stad vi vill vara. Som inledningstalare vid konferensen fanns dels generaldirektören för Myndigheten för tillgänglighet samt direktören för Delegationen mot segregation.

FoU-rapport om digitalisering

Vi kommer att släppa den FoU-rapport vi arbetat med under två års tid om digitalisering av socialt arbete i samband med det seminarium vi arrangerar i Øresundshuset under Almedalsveckan. Det blir samtidigt det enda seminarium som staden arrangerar i Øresundshuset. Seminariet har rubriken ”Vem äger digitaliseringen av det sociala arbetet” och inbjudna till att debattera denna fråga är generaldirektören för Socialstyrelsen, generaldirektören för eHälsomyndigheten, representant från SKL, forskare från Socialhögskolan vid Lunds universitet samt vår alldeles egna socialdirektör.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *