Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 28 september

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen måndagen den 28 september, klockan 14:00 på Bryggan.

Aktuella punkter:

 • Rapport från möte med Helsingborgs stads kommunikations-/IT-avdelning om e-tjänster och datorkunskap (Leif)
 • Skåneveckan för psykisk hälsa – upplägg av gemensamma pass (David)
 • Hur ska socialförvaltningens verksamhet vara lokaliserad i staden, samlat eller utspritt? (Johanna)

Välkomna!

Skåneveckan för psykisk hälsa, Dunkers 11 oktober

skaneveckan16Arbetsmiljö och psykisk hälsa – Take action!

Den 11 oktober är du välkommen till en eftermiddag om Arbetsmiljö och psykisk hälsa på Dunkers kulturhus. Genom föreläsningar och möten med personer med kunskap och egen erfarenhet kan du få råd om hur du förebygger och hanterar psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Arrangörer är HumanInsikt, Helsingborgs stad (socialförvaltningen) och Föreningen Hjärnkoll Skåne.

Tid: 13:00-16:30

Eftermiddagen är gratis, men antalet platser begränsade.
Anmälan skickar du till malin@humaninsikt.se eller via telefon: 076-804 26 25.

Programmet för eftermiddagen hittar du här (pdf).

Arbetsmiljö och psykisk hälsa – Take aktion!

Från och med 31 mars i år gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket avseende psykosocial arbetsmiljö. Föreskrifterna betonar arbetsgivarens ansvar att systematiskt arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att förebygga ohälsa, däribland psykisk ohälsa. Faysal Rawandozi, psykolog från Feelgood företagshälsovård, ger en introduktionsföreläsning som förmedlar grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa, arbetsmiljö som hämmar respektive främjar psykisk hälsa och kopplingarna däremellan.

Sveriges vanligaste psykfall

Malin Jensen, attitydambassadör från Hjärnkoll och arbetsmiljökonsult på HumanInsikt berättar om sin erfarenhet av psykisk ohälsa i arbetslivet.

Arbete som friskfaktor

Helsingborgs stad driver tillsammans med en rad frivilligorganisationer utvecklingsprojekt där kompetensen hos personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, missbruk och/eller annat långvarigt utanförskap tas tillvara för arvoderade specialuppdrag. Vi får lyssna till brukares egna erfarenheter från projekten, där uppgifter och omfattning anpassas efter individens unika kompetens, erfarenhet, förmåga och mående.

Läs vad socialdirektören Dinah Åbinger har att säga om inslaget här.

Levande uppslagsverk

Efter föreläsningarna kickar vi igång det levande uppslagsverket som inspirerar och berättar HUR man gör. Deltagarna kan fika och mingla bland alla våra experter och söka upp den station där just deras fråga hör hemma. Här hittar du bland annat forskare, fackrepresentanter, HR-specialister på arbetsmiljö, beteendevetare, attitydambassadörer och frivilligorganisationer och brukarorganisationer.

Du kan läsa presentationer av deltagarna här (pdf).

Tanken med det levande uppslagsverket är täcka in dagens tema från en mängd olika vinklar, så att deltagarna vid någon station kan finna svar på de frågor som är aktuella i just deras verksamhet. Vår ambition är att skapa ett avslappnat och spontant forum där deltagarna kan mingla runt och fråga, resonera, lyssna och bli inspirerade.

Vad är Skåneveckan?

I oktober 2010 hölls för första gången Skåneveckan för psykisk hälsa. Sedan dess har den växt sig större för varje år. 2016 års vecka pågår 10-16 oktober. Det är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Skåneveckan 2016 samordnas av Region Skåne, NSPH Skåne och Hjärnkoll Skåne. Arrangörerna däremot är allt i från privatpersoner och brukarföreningar till kommuner och privata arbetsgivare. Du kan läsa mer på NSPH:s webbplats.

Klarspråksgrupp 17 september

Klarspråksgruppen träffas igen på torsdag 17 september. Som vanligt är det klockan 14:00-15:30 i Konferens Entré/103:an, mellan Bredgatan 17 och 19.

Den här gången ska vi bland annat börja titta på socialförvaltningens broschyrer.

Har du andra texter eller frågor att ta upp, mejla gärna till david.bergstrom@helsingborg.se.

Vad gör klarspråksgruppen?

Under 2014-2015 har de flesta av socialförvaltningens anställda gått en heldagskurs i klarspråk (nya utbildningstillfällen kommer förhoppningsvis senare i höst för alla nyanställda). Klarspråk innebär kort och gott att vi som myndighet ska skriva vårdat, enkelt och begripligt för våra invånare.

I våras startade vi upp en klarspråksgrupp för att följa upp den nya kunskapen och titta på olika texter tillsammans med våra brukarrepresentanter. Gruppen träffas en gång i månaden och är öppen för alla som kan och vill, men anmäl dig gärna via mejladressen ovan, så att vi vet hur många som vill ha fika.

Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 14 september

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen måndagen den 14 september, klockan 14:00 på Bryggan.

Aktuella punkter:

 • Resultat av intervjuer om datorvara (Ria)
 • Skåneveckan för psykisk hälsa 7 oktober – presentationer (David Bergström)
 • Fråga om försörjningsstöd (Gösta Strand)

Minnesanteckningar Tillgänglighetsgrupp 2 september

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 31 augusti

På mötet den 31 augusti berättade Bryggan om resultatet av sin konferens 17-19 augusti. Dessutom tog vi upp att socialförvaltningen ska samarbeta med regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve, att socialdirektören söker brukarrepresentanter till Kvalitetsmässan i Göteborg 5 november och att arbetsmarknadsförvaltningen undrar hur stor andel av brukarorganisationernas medlemmar som går på försörjningsstöd.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Bostad först firar 5 år i Helsingborg

Bostad först går ut på att hemlösa med missbruk och/eller psykisk ohälsa får en egen lägenhet utan krav på nykterhet eller drogfrihet. Med bostaden som fast punkt kan de sedan ta tag i övriga delar av sitt liv: ekonomi, sysselsättning, fysisk och psykisk hälsa, social samvaro och missbruk. De boende har samma ansvar som alla andra hyresgäster: betala hyran i tid och inte störa sin omgivning. Dessutom har de en individuell handlingsplan och kontakt med Bostad först-teamet en gång i veckan.

Teamet består idag av Christel Hult, som varit med sedan starten, Jennifer Reed, som jobbat med Bostad först i två år och Carina Nilsson, som kom till teamet för ett halvår sedan.

Skillnaden mellan Bostad först och andra stödboendeformer ligger i mycket i arbetssätt och förhållandet mellan stödteamet och de boende.

– Vi har en gemensam värdegrund som bygger på respekt och empati. Det är den boende själv som är experten på sitt liv, sammanfattar Christel.

– Det är många klienter som är misstänksamma i början: ”Vad finns det för hake med detta? Något måste det vara…” Men det finns det alltså inte, berättar Carina.

– Vi har inget kontrollsystem och inget konsekvenssystem. Vi har inga nycklar till lägenheterna, gör inga provtagningar och går inte in i lägenheterna och inspekterar, förklarar Christel.

De flesta klarar att bo kvar

Teammedlemmarna tror att nästan alla som själva har viljan kan klara av att bo i en egen lägenhet. Det visar också resultatet, där 91,5 procent av alla som har fått boende genom Bostad först under de första fem åren bor kvar. Men första tiden är en omställning för de flesta, efter i många fall åratal av kollektivt boende.

– Det tar lite tid att ställa in sig. Det är en process där de kommer på samtal hos oss, tittar på lägenheten och skriver kontrakt. När de väl flyttar in blir det som en romans, en kärlek till lägenheten. Det ska fixas och donas och det tar oftast minst ett halvår att bo in sig, För många är det stressigt med det nya ansvaret medan andra bara njuter av att själva kunna bestämma, berättar Christel.

– Bara att kunna välja själv vad du vill se på tv och ha en egen toalett som du inte delar med någon annan skapar en frihetskänsla, menar Jennifer.

– De äventyrar inte sin lägenhet. De tar inte in en kompis som är onykter i bostaden. Det är inte soc lägenhet utan deras och de tar själva ansvar, förklarar Carina.

Det händer också att de som har haft problem att anpassa sig på till exempel stödboendet Fenix eller i träningslägenhet har fungerat alldeles utmärkt i Bostad först.

– De vågar komma till oss när de har problem. Vi kan hjälpa till i tid, säger Carina.

– De vet själva när de har gjort ”fel”, vi behöver inte påpeka detta för dem, utan fokuserar på att hjälpa dem att hitta lösningar. Som en av våra boende brukar säga: ”Det bästa är att man inte behöver ljuga!”, fyller Christel i.

– Det finns förstås en och annan som känner sig ensam. De är helt enkelt vana vid att ständigt ha folk omkring sig, förklarar Jennifer.

Teammedlemmarna har förstås följt med i debatten kring Hemlösas hus, där Bostad först oftast används som svar på kritiken mot staden.

– Det gick fort när Hemlösas hus stängde och det blev stressande för en del, men det fungerade bra. Alla som ville fick erbjudande om annat boende även om alla kanske inte fick det de ville, menar Christel.

– Hemlösas hus ledde inte framåt. Det motiverade inte att gå vidare och få chansen till ett eget boende, säger Carina.

– Det blev mycket snack om detta bland våra boende. En del var upprörda, innan de fick veta att det egentligen löste sig bra för de allra flesta, berättar Jennifer.

Tillgängliga dygnet runt

Teamet turas om att ha jour var tredje vecka och finns då tillgängliga på telefon dygnet runt.

– Bara vetskapen om att de alltid kan nå oss lugnar, tror Carina.

– Akutbehoven går i perioder. Det är många praktiska problem som vi får hjälpa till med. Ekonomiska problem och kontakt med hyresvärdar och olika myndigheter. Tyvärr är det så att det är lättare att göra sig hörd och bli betrodd när vi är med än om de hade hört av sig själva och till exempel begärt en avbetalningsplan, berättar Jennifer.

Teamet jobbar med motiverande intervjuer (MI), fokuserar på det som fungerar och på att minska skadeverkningen av eventuella bakslag.

Framtiden ser ljus ut. Det har lossnat något med tillgången till lägenheter det senaste året. Men ibland tvingas de tacka nej till det som hyresvärdarna erbjuder eftersom hyran är för hög för någon med försörjningsstöd. Tanken är också att arbetssättet från Bostad först ska genomsyra övriga delar av stödboendeverksamheten.

– Vi hoppas förstås att det ska växa sig större, avslutar Jennifer.

bostad_forst_teamet

Korta fakta om Bostad först

För att bli aktuell för Bostad först ska du vara hemlös med behov av stöd på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa, ha varit skriven i Helsingborg i minst två år, vara aktuell hos arbetsmarknadsförvaltningen eller socialförvaltningen och ha en egen vilja att ta tag i ditt liv och motivation att behålla din lägenhet.

Fram till idag har 42 lägenheter fördelats genom Bostad först. Idag har stödteamet 31 aktuella boende. Efter två år får de boende egen besittningsrätt på lägenheten och behöver inte längre ha kontakt med Bostad först-teamet. Några väljer ändå att fortsätta med kontakten, som har blivit en viktig trygghet i vardagen.

Under 2014 tillkom 14 nya lägenheter, inte minst i samband med Hemlösas hus stängning. Hittills i år är det ytterligare fem som har flyttat in. Sedan starten har Bostad först i Helsingborg haft 91,5 procents ”kvarboende”.

Minnesanteckningar Inflytanderåd 24 augusti

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 31 augusti

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen måndagen den 31 augusti, klockan 14:00 på Bryggan (Norra strandgatan 8). Nu är vi tillbaka på det ordinarie schemat efter sommaren, det vill säga varannan måndag, samma tid, samma plats – om inte annat anges.

Aktuella punkter:

 • Vad kom fram under Bryggans konferensdagar 17-19 augusti? (Herbert Tinz med flera)
 • Vad ledde regeringens samordnare Cecilia Grefves besök till och vad händer med socialförvaltningens arbete med förenklad dokumentation? (Leif Redestig)
 • Brukarrepresentanter på Kvalitetsmässan 5 november i Göteborg? (David Bergström)
 • Två brukarspecialister anställda (presentation?)
 • Fråga om försörjningsstöd (Gösta Strand)

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!