Digitalisering

Projekten för digitalisering jobbar med hur vi kan använda digitala verktyg för att öka tillgänglighet och kontaktmöjligheter för invånare och för att underlätta medarbetares administration.

Varför?

Hur kan vi bli mer tillgängliga och erbjuda bättre tjänster genom modern teknik? Socialförvaltningen kommer i kontakt med nya målgrupper som har förväntningar på att kunna kontakta oss i digitala kanaler. Vi vill också öppna upp oss, bli mer tillgängliga och erbjuda fler alternativ, för att sänka trösklarna att söka stöd hos oss.

Kan vi frigöra klienttid för våra handläggare genom att underlätta deras arbete med hjälp av digital administration?

Vi kan samtidigt konstatera att det finns ett stort behov i våra brukargrupper av att lära sig att använda datorer och mobiltelefoner till att söka information och göra ärenden på webben. Det finns bland annat behov av att kunna betala sina räkningar och söka information om sina barns skolgång.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Jonas Lindelöf, IT-strateg
telefon: 042-10 20 52
e-post: jonas.lindelof@helsingborg.se