Informationsträff för anhöriga den 20 mars.

Informationsträff för anhöriga. Privatjuridik - när en närstående har behov av stöd. Förändringar i livet kan påverka rättigheter och vilken förmåga din närstående har att fatta beslut kring sin livssituation. Det är inte alltid lätt att förhålla sig till som anhörig och veta hur man kan hjälpa till.

Inbjuden är en jurist från juristfirman Familjens jurist och en handläggare vid överförmyndarnämnden för att ge information om bland annat:

•God man och förvaltare

•Sekretess och fullmakt

•Framtidsfullmakt

•Anhörigbehörighet

•Arv och testamente

Om du har specifika frågor får du gärna skicka in dem i förhand till anhorigstod@helsingborg.se

 • Datum: 20 mars
 • Tid:  Klockan 17:00 – 18:30
 • Plats: Aktivitetshuset, Bollbrogatan 10

Gemensam utvecklingsgrupp 11 mars

Gemensam utvecklingsgrupp hade den 11 mars möte med temat Hälsa.

På plats fanns 20 deltagare och bland dessa var Ivan Kuzhicov, ordförande från Vorta Drom, Therese Lundin, projektledare från GoFar (fysisk aktivitet på recept) och Peter Lindqvist från IM – Indviduell Människohjälp som berättade om projekten och hur de arbetar.

Läs mer…

Övrigt

 • Ny psykiatrisamordnare
 • Kurs för anhöriga till personer med psykisk ohälsa
 • Digitalt Utanförskap söker instruktörer
 • Våryra – 17 maj

Kommande möten

8 april – tema stöd till barn som inte mår dåligt och inte går i skolan

13 maj – tema trygg

Välkommen till ”Kafé Bipopulär” i maj!

Det blir en spännande teatervår i år! Välkommen till "Kafé Bipopulär"

Den 3 maj 2019 har Stumpens nya satsning Kafé Bipopulär premiär, där egna texter av Mari F Persson, Madeleine Grothén och Anna Hanspers möter bland annat Staffan Göthes och Stig Dagermans i en tänkvärd, rörande och rolig första akt. Den andra akten är en monolog av och med skådespelaren Mikael Segerström. Regisserar gör Eyvind Andersen.

Stumpenensemblen har roat och oroat sin trogna publik i snart 20 år. Allt började med PC Jersilds pjäs Stumpen i regi av Hans Polster som också spelade huvudrollen. Pjäsen handlar om en uteliggares liv och vedermödor. Sedan dess har Stumpen framfört ett pärlband av hyllade föreställningar och om något är återkommande i alla Stumpens pjäser är det utanförskapet. Den yttre eller inre hemlösheten, utsattheten och det svåra i att vara människa och inte passa in. Grundtemat återkommer i Kafé Bipopulär.

Föreställningar kommer hållas i B-salen, Folkets Hus, Södergatan 65, Helsingborg

3 maj, klockan 19:00

4 maj, klockan 19:00

5 maj, klockan 16:00

10 maj, klockan 19:00

11 maj, klockan 19:00

12 maj, klockan 16:00

Biljetter beställer du på ​boka.stumpen@gmail.com​ och betalar gör du i kassan, kontanter eller Swish – och biljettpriset är 200 kronor inklusive fika.

Tommy ska ge stöd till föräldrar med placerade barn

Tommy Grundström är ny i rollen som projektledare och utvecklare för det nya stödet till föräldrar med placerade barn. Emily Ellerström har gjort en intervju med honom.

Innan Tommy Grundström fick sin nya tjänst som projektledare och utvecklare var han sektionschef på Barn, unga och familj (familjehemsenheten).

Vad har du arbetat med innan dess?

– Jag har arbetat med många olika uppgifter inom socialförvaltningen under mina 32 år här. Jag har arbetat med både utredningar och familjebehandling, främst då med ungdomar och deras föräldrar. Dessutom har jag arbetat som kurator inom missbruksvården för vuxna och ungdomar.

– Under 90-talet så tog jag initiativet till att starta upp en ny verksamhet tillsammans med elevhälsan. Där gjorde vi gemensamma kartläggningar och konkreta handlingsplaner för elever aktuella i socialtjänsten och som riskerade att inte klara sin skolgång med godkända betyg. Det var en verksamhet med mycket goda resultat som pågick i 10 års tid. Därefter har jag arbetat som chef sedan 2010, både på enheten för utredning och uppföljning samt på vår familjehemsenhet.

Din tjänst som projektledare och utvecklare är helt ny och syftet med den är att kunna erbjuda ett bättre stöd åt föräldrar som riskerar ett omhändertagande eller har barn placerade. Kan du berätta varför du tror att detta är viktigt?

– Under alla mina år i socialtjänsten har det aldrig riktigt fungerat med att erbjuda föräldrar som riskerar att få eller har sina barn placerade ett enskilt, särskilt riktat stöd. Vi vet ju att de flesta föräldrar hamnar i kris när deras barn placeras. Det är många och åter många föräldrar som hittills lämnats i sin kris när barnen placerats. Denna kris har sedan hängt kvar under placeringen och bidragit till att många föräldrar inte heller orkat förändra sin livssituation. I det tredelade föräldraskapet så behöver föräldrarna ett eget stöd som är skilt från all myndighetsutövning.

– Nu har vi lagt grunden till att gemensamt kunna erbjuda föräldrar ett sådant stöd. Vi ska huvudsakligen kunna hjälpa och stödja föräldrarna i att förbereda, följa upp och vara med på möten som handlar om deras barn. Och även stödja dem i att förbereda sig inför umgängen, så att det blir bra för barnen och stärker en bättre relation. Föräldrarna ska kunna välja om de vill ha ett professionellt stöd från tjänsteperson med lång erfarenhet av socialt arbete eller om de vill ha stöd från föräldrar med egen erfarenhet av att ha haft sina barn placerade, via föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening).

Vår lagstiftning är baserad på barnets rättigheter och nu inträder även barnkonventionen som svensk lag 1 januari 2020. Hur tänker du som utvecklare och projektledare att föräldrastödet ska utvecklas för att främja detta viktiga fokus på barnen?

– Om stödet kan leda till att föräldern mår bättre och kan fungera som en bra förälder på avstånd kommer även barnen må bättre. Det kan leda till att en del barn ges möjlighet till att flytta tillbaka hem under trygga, överenskomna former. Och det kan leda till att andra barn ges möjlighet att få växa upp under trygga förhållanden i sina familjehem.

– Stödet kan leda till att det uppstår en gemensam förståelse till ​vad​ som är för barnets bästa. Vi måste börja med att möta föräldern där hen befinner sig. Allt detta innebär att alltid ha barnets bästa i fokus.

Ett omhändertagande av barn är en väldigt intensiv process, både för barnet och för föräldrarna men även för familjehemmet och socialförvaltningens tjänstepersoner. Nu kommer nytt stöd erbjudas åt föräldrar men hur stödjer man barnet och familjehemmen samt socialförvaltningens tjänstepersoner?

– I början av en placering är det i första hand familjehemmet som står för det dagliga stödet till barnet. Detta för att barnet ska ges möjlighet att knyta an till familjehemsföräldrarna och känna tillit och trygghet. I den processen är det viktigt att barnet inte hamnar i situationer som att ha umgänge och möten som kan skapa en ännu större oro och stress. I detta får familjehemmet tät handledning från socialförvaltningen utifrån varje enskilt barns behov. Här behöver också föräldern stöd och hjälp med att förstå att det är för barnets bästa som de inte kan ha umgänge.

– Det är barnets socialsekreterare som ansvarar för att barnet får rätt stöd i den här processen och under hela placeringstiden. Förvaltningens tjänstepersoner får sitt stöd via regelbunden handledning och i arbetsledning. Hen får också stöd av sitt team under de teamträffar man har regelbundet.

Vilka förhoppningar har du om projektets mål att utveckla ett välfungerande stöd med Puff, parallellt med det stöd som socialförvaltningen redan erbjuder föräldrar vid ett omhändertagande eller placering?

– För det första vill jag säga att jag nu är stolt över att förvaltningen äntligen lever upp till svensk lagstiftning om att föräldrar som har sina barn placerade SKA erbjudas råd, stöd och annan hjälp som de kan behöva utifrån att deras barn är placerade.

– Min förhoppning är att genom detta stöd ska barnens hälsa samt upplevelse av trygghet och tillit bli bättre. Jag hoppas också att det leder till att de vuxna upplever att de blir trygga och bra föräldrar på avstånd. Jag hoppas att samarbetet, för barnens bästa, stärks mellan föräldrar, familjehem och socialförvaltning. Jag hoppas att det kan ge förutsättningar till att fler barn kan flytta hem och till att fler barn tryggt kan växa upp i sina familjehem med goda relationer till sina föräldrar.

Min förhoppning och intention är att vi får ökade kunskaper och erfarenheter, i ett lärande, som också utvecklar förvaltningens personal i utredningsarbetet och under placeringstiden.
Hur kommer de föräldrar som är i behov av stöd i kontakt med Puff?

-Nu behöver vi göra tydliga informationsinsatser med framtagande av broschyrer och visitkort som ska spridas i verksamheter som möter dessa föräldrar. På socialförvaltningen behövs en tydlig information väldigt snart till samtlig personal på verksamhetsdagar eller personalmöten.

– Föräldrarna måste få information om att föreningen Puff och socialförvaltningens stöd finns. Föreningens stödpersoner behöver få en utbildning både kring lagar som styr socialtjänstens arbete och vilka rättigheter och skyldigheter en förälder har. Stödpersonerna behöver också träna på förhållningssätt och etiska ramar för stödinsatser.

Smått & gott om Tommy Grundström

Tommy kommer från Gävle fast han har även bott i Stockholm ett tag. Då han blev klar med sin utbildning startade han en karriär som skådespelare. Då Tommy flyttade till Helsingborg började han som fältassistent, där hans roll var att verka som ett uppsökande och förebyggande stöd främst åt ungdomar. Tommy fick många visioner av fältarbetet vilket sedermera ledde till en chefstjänst 2010.

Tommy är fritidspolitiker och sitter i arbetsmarknadsnämnden. Utöver sitt politiska intresse spenderar han sin fritid med sin familj och sina hundar. ”En liten fågel” viskade att även shopping är ett av Tommys intressen. Han älskar den svenska sommaren, även om den kan vara regnig ibland passar han på att njuta av sommarens ljus och allt man kan hitta på under sommarens dagar. Fast det är inte bara värmen som tilltalar honom. Han berättar nästan lite poetiskt om vintern i Norrland ”där snön ligger kvar och ger ett särskilt ljus i vintermörkret, det är mysigt.”

Men när det är dags att packa väskan för att åka utomlands föredrar Tommy att resa till Israel. Utbudet av Israels historiska platser lockar mest men han säger att både Jerusalem och Tel Aviv är fantastiska städer. När han fick frågan om han gillade chips eller godis så var svaret solklart, chips! Enligt Tommy så gillar han nog chips lite väl mycket, då en påse chips åker ner i magen på knappt 20 minuter! Men den stora favoriten är ”sega ostbågar” (ostbågar som legat framme ett dygn…)

(Text och bild: Emily Ellerström)

Gemensam utvecklingsgrupp 11 mars om hälsa

Den 11 mars träffas Gemensam utvecklingsgrupp igen, nu på temat hälsa. Vi kommer bland annat få höra om fysisk aktivitet på recept, som integrationsprojekt och för bättre närvaro och resultat i skolan.

Medverkar gör bland annat Part (Preventivt arbete tillsammans) som jobbar i ett projekt med fysisk aktivitet på recept för unga tjejer, IM (Individuell människohjälp) som berättar om hur de jobbar med integration av nyanlända genom idrott och Vorta Drom som berättar om projektet Bättre hälsa, för att förbättra närvaro och resultat i skolan.

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8
Tid: måndagen den 11 mars, klockan 13:30-15:30

Dessutom:

 • Gemensam hälsodag 17 maj
 • Ny psykiatrisamordnare
 • Digitalt utanförskap söker instruktörer
 • Rapport från våra arbetsgrupper
 • Övrigt

Kommande möten

8 april – tema stöd till barn som mår dåligt och inte går i skolan
13 maj – tema trygghet

Gemensam utvecklingsgrupp 11 februari 2019

Månadens gemensamma utvecklingsgrupp fick ta del av information från vård- och omsorgsförvaltningen, Familjehusets stödgrupper, Maria Nordväst och Alkohol- och drogrådgivningen.

Anna Philqvist, anhörigkonsult från vård- och omsorgsförvaltningen, Ingrid Ebbesson från familjehusets stödgrupper för barn, Sigbritt Arwidsson från Maria Nordväst och Christel Rosling från Alkohol- och drogrådgivningen var alla på plats för att berätta om hur de jobbar.

Läs mer…

Kommande möten

11 mars – hälsa
8 april – barn som mår dåligt och inte går i skolan
13 maj – trygghet

Skicka gärna in önskemål på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Förening bildad för stöd till föräldrar med placerade barn

Idag bildades föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening) genom ett första möte. Tanken är att föreningen i samverkan med socialförvaltningen ska kunna erbjuda stödpersoner med egen erfarenhet.

Föreningen antog stadgar och valde en första styrelse där Erik Aludden blir ordförande, Emily Ellerström sekreterare och Tina Wilhelmsson kassör. Nu ska den nyvalda styrelsen ta tag i frågan om att hitta en föreningslokal.

Om stöd till föräldrar med placerade barn

Socialnämnden beslutade i november att ta 910 000 kronor av sitt sparade överskott för att utvidga stödet till föräldrar som har eller riskerar att få sitt barn placerat. Det innebär att en tjänst som stödperson kommer att tillsättas på förvaltningen och även att stöd kommer att gå till att bilda en förening, som kan fördela stödpersoner med egen erfarenhet.

En arbetsgrupp med utvecklare, tjänstepersoner och personer med egen erfarenhet har jobbat med förslagen sedan 2017, bland annat genom studiebesök i Oslo och Köpenhamn.

Du kan läsa mer om arbetsgruppen här.

Gemensam utvecklingsgrupp 11 februari om anhörigstöd

Måndagen den 11 februari är temat på Gemensam utvecklingsgrupp anhörigstöd. Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstödjare kommer, tillsammans med Alkohol- och drogrådgivningen, Maria Nordväst och Familjehusets stödgrupper.

Förmedla gärna inbjudan till bekanta som kan ha intresse av dagens ämne och för engagemang i gruppen.

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8
Tid: måndagen den 11 februari, klockan 13:30-15:30

 • Rapport från våra arbetsgrupper
 • Övrigt

Kommande möten

11 mars – tema ej klart
8 april – tema ej klart
13 maj – tema ej klart

Skicka gärna in önskemål på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Självhjälpsgrupp för anhöriga

Välkommen att delta i en serie träffar för reflektion och samtal om psykisk (o)hälsa, situationen idag och vägen vidare. Gruppen vänder sig till dig som lever nära en annan vuxen människa med psykisk ohälsa, det kan vara ditt barn, partner, förälder, vän eller släkting.

Självhjälpsgrupper: Att få träffa andra i en liknande situation som förstår, gör ofta att man mår bättre och kan få stöd och förståelse. De första gångerna gruppen träffas finns en igångsättare med för att ge stöd i att komma igång och få alla att känna sig bekväma i situationen. När igångsättaren avslutat sin medverkan är det deltagarna som styr gruppen.

En självhjälpsgrupp bygger på frivillighet där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. Var och en får möjlighet att prata om sin situation, lyssna till andra och tillsammans kan ni ge varandra styrka att gå vidare. Välkommen med din anmälan till anhorigstod@helsingborg.se eller ring anhörigkonsult Anna Pihlqvist på telefon 042-10 40 44 för vidare information och anmälan.

Gruppen startar så snart vi har tillräckligt många anmälda.