Minnesanteckningar från Gemensam utvecklingsgrupp 28 september

Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 12 oktober

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen måndagen den 12 oktober, klockan 14:00 på Bryggan.

Aktuella punkter:

 • Skåneveckan för psykisk hälsa – synpunkter från er som var med (David Bergström)
  • Hur kan vi gå vidare med att följa upp vårt gemensamma arbete till våren? (Leif Redestig)
 • Samordnad individuell plan (SIP) – hur kan vi sprida att alla har rätt till en SIP och hur SIP-kollen fungerar? (Åke Malmén)
 • Hur ser vi på Tillgänglighetsgruppen? Finns det fortfarande ett tydligt uppdrag eller ska den pausa eller övergå i något nytt?
 • Socialnämndens ordförande vill komma och besöka oss vid tillfälle. Vad vill ni prata med henne om? (David Bergström)

Välkommen!

Gå gärna med i vår Facebook-grupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig uppdaterad mellan våra möten!

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 14 september

Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 28 september

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen måndagen den 28 september, klockan 14:00 på Bryggan.

Aktuella punkter:

 • Rapport från möte med Helsingborgs stads kommunikations-/IT-avdelning om e-tjänster och datorkunskap (Leif)
 • Skåneveckan för psykisk hälsa – upplägg av gemensamma pass (David)
 • Hur ska socialförvaltningens verksamhet vara lokaliserad i staden, samlat eller utspritt? (Johanna)

Välkomna!

Skåneveckan för psykisk hälsa, Dunkers 11 oktober

skaneveckan16Arbetsmiljö och psykisk hälsa – Take action!

Den 11 oktober är du välkommen till en eftermiddag om Arbetsmiljö och psykisk hälsa på Dunkers kulturhus. Genom föreläsningar och möten med personer med kunskap och egen erfarenhet kan du få råd om hur du förebygger och hanterar psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Arrangörer är HumanInsikt, Helsingborgs stad (socialförvaltningen) och Föreningen Hjärnkoll Skåne.

Tid: 13:00-16:30

Eftermiddagen är gratis, men antalet platser begränsade.
Anmälan skickar du till malin@humaninsikt.se eller via telefon: 076-804 26 25.

Programmet för eftermiddagen hittar du här (pdf).

Arbetsmiljö och psykisk hälsa – Take aktion!

Från och med 31 mars i år gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket avseende psykosocial arbetsmiljö. Föreskrifterna betonar arbetsgivarens ansvar att systematiskt arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att förebygga ohälsa, däribland psykisk ohälsa. Faysal Rawandozi, psykolog från Feelgood företagshälsovård, ger en introduktionsföreläsning som förmedlar grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa, arbetsmiljö som hämmar respektive främjar psykisk hälsa och kopplingarna däremellan.

Sveriges vanligaste psykfall

Malin Jensen, attitydambassadör från Hjärnkoll och arbetsmiljökonsult på HumanInsikt berättar om sin erfarenhet av psykisk ohälsa i arbetslivet.

Arbete som friskfaktor

Helsingborgs stad driver tillsammans med en rad frivilligorganisationer utvecklingsprojekt där kompetensen hos personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, missbruk och/eller annat långvarigt utanförskap tas tillvara för arvoderade specialuppdrag. Vi får lyssna till brukares egna erfarenheter från projekten, där uppgifter och omfattning anpassas efter individens unika kompetens, erfarenhet, förmåga och mående.

Läs vad socialdirektören Dinah Åbinger har att säga om inslaget här.

Levande uppslagsverk

Efter föreläsningarna kickar vi igång det levande uppslagsverket som inspirerar och berättar HUR man gör. Deltagarna kan fika och mingla bland alla våra experter och söka upp den station där just deras fråga hör hemma. Här hittar du bland annat forskare, fackrepresentanter, HR-specialister på arbetsmiljö, beteendevetare, attitydambassadörer och frivilligorganisationer och brukarorganisationer.

Du kan läsa presentationer av deltagarna här (pdf).

Tanken med det levande uppslagsverket är täcka in dagens tema från en mängd olika vinklar, så att deltagarna vid någon station kan finna svar på de frågor som är aktuella i just deras verksamhet. Vår ambition är att skapa ett avslappnat och spontant forum där deltagarna kan mingla runt och fråga, resonera, lyssna och bli inspirerade.

Vad är Skåneveckan?

I oktober 2010 hölls för första gången Skåneveckan för psykisk hälsa. Sedan dess har den växt sig större för varje år. 2016 års vecka pågår 10-16 oktober. Det är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Skåneveckan 2016 samordnas av Region Skåne, NSPH Skåne och Hjärnkoll Skåne. Arrangörerna däremot är allt i från privatpersoner och brukarföreningar till kommuner och privata arbetsgivare. Du kan läsa mer på NSPH:s webbplats.

Klarspråksgrupp 17 september

Klarspråksgruppen träffas igen på torsdag 17 september. Som vanligt är det klockan 14:00-15:30 i Konferens Entré/103:an, mellan Bredgatan 17 och 19.

Den här gången ska vi bland annat börja titta på socialförvaltningens broschyrer.

Har du andra texter eller frågor att ta upp, mejla gärna till david.bergstrom@helsingborg.se.

Vad gör klarspråksgruppen?

Under 2014-2015 har de flesta av socialförvaltningens anställda gått en heldagskurs i klarspråk (nya utbildningstillfällen kommer förhoppningsvis senare i höst för alla nyanställda). Klarspråk innebär kort och gott att vi som myndighet ska skriva vårdat, enkelt och begripligt för våra invånare.

I våras startade vi upp en klarspråksgrupp för att följa upp den nya kunskapen och titta på olika texter tillsammans med våra brukarrepresentanter. Gruppen träffas en gång i månaden och är öppen för alla som kan och vill, men anmäl dig gärna via mejladressen ovan, så att vi vet hur många som vill ha fika.

Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 14 september

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen måndagen den 14 september, klockan 14:00 på Bryggan.

Aktuella punkter:

 • Resultat av intervjuer om datorvara (Ria)
 • Skåneveckan för psykisk hälsa 7 oktober – presentationer (David Bergström)
 • Fråga om försörjningsstöd (Gösta Strand)

Minnesanteckningar Tillgänglighetsgrupp 2 september

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 31 augusti

På mötet den 31 augusti berättade Bryggan om resultatet av sin konferens 17-19 augusti. Dessutom tog vi upp att socialförvaltningen ska samarbeta med regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve, att socialdirektören söker brukarrepresentanter till Kvalitetsmässan i Göteborg 5 november och att arbetsmarknadsförvaltningen undrar hur stor andel av brukarorganisationernas medlemmar som går på försörjningsstöd.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).